top of page
005.jpg
010.png

M02

​隨身碟活頁工商日誌

類型:活頁本.造型五金加磁扣
選配:隨身碟 16GB

          行動電源 8000mAh

建議配件:名牌、烙印、燙金 / 銀 / 黑

尺寸規格

  • 48K(寬13cmX高19cm)

  • 25K(寬16.5cmX高23.5cm)

  • 16K(寬20cmX高27cm)

您的行動裝置小幫手

配備可拆裝的隨身碟與行動電源,並附有...

Micro USB傳輸線、Lightning to Micro USB轉接頭。

005.jpg
010.png
006.jpg
010.png
007.jpg
010.png
隨身碟活頁工商日誌
010.png
圖片1.jpg
010.png
bottom of page