top of page
004.jpg
001-1.jpg
003-1.jpg

H22

隨身碟&有線行動電源工商日誌

類型:活頁本
特色:
1.8000MAH有線行動電源
2.16G USB 隨身碟


建議配件:名牌、烙印、燙金 / 銀 / 黑

尺寸規格

  • 48K(寬13cmX高19cm)

  • 25K(寬16.5cmX高23.5cm)

  • 16K(寬20cmX高27cm)

您的行動裝置小幫手

​商務來往便利

002-1.jpg
004-1.jpg

2397-H22

2398-H22

2399-H22

bottom of page